Romarbrevet 12:16

Lev i harmoni med varandra (tänk dig in i andras situation, var eniga).

[Ordagrant "ha samma sinne mot varandra". Denna enhet behöver inte betyda att alla tycker exakt lika i alla småfrågor, det handlar snarare om en ömsesidig förståelse av Guds synsätt. Det handlar också om ett känslomässigt engagemang i andras liv och situation. Detta är något som både föregående vers och fortsättningen på vers 16 talar om.]

Tänk inte högfärdigt (låt inte tankarna vandra i väg om din egen överlägsenhet),
    utan var delaktiga i det [personer, uppdrag, sammanhang] som är smått (har låg status i världens ögon).

[Bli aldrig så stor så att du inte kan umgås med enkla människor eller engagera dig i oansenliga uppgifter och tjäna i små sammanhang. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, se Luk 6:10.]

Var inte visa i era egna ögon [ha inte för stora tankar om er själva – tro inte att ni vet allt]!


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τὸ   αὐτὸ   εἰς   ἀλλήλους   φρονοῦντες,   μὴ   τὰ   ὑψηλὰ   φρονοῦντες,   ἀλλὰ   τοῖς   ταπεινοῖς   συναπαγόμενοι.   μὴ   γίνεσθε   φρόνιμοι   παρ᾽   ἑαυτοῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det same thing P-ASN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot toward PREP
G0240 ἀλλήλους varandra one another C-APM
G5426 φρονοῦντες, tänka minding, V-PAP-NPM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3588 τὰ denna, denne the things T-APN
G5308 ὑψηλὰ högt haughty A-APN
G5426 φρονοῦντες, tänka minding, V-PAP-NPM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3588 τοῖς denna, denne with the T-DPM
G5011 ταπεινοῖς ödmjuk lowly A-DPM
G4879 συναπαγόμενοι. drag ner going along. V-PMP-NPM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G1096 γίνεσθε vara, ske, bli, bli gjort, komma do be V-PNM-2P
G5429 φρόνιμοι förståndig wise A-NPM
G3844 παρ᾽ av, för, från, på in PREP
G1438 ἑαυτοῖς. sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves. F-2DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.