Romarbrevet 12:15

Gläd er med dem som gläder sig
    och gråt med dem som gråter.

[Det svenska ordspråket "Delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halv sorg" beskriver på ett fint sätt vad som sker när vi delar glädje och sorg med varandra.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

χαίρειν   μετὰ   χαιρόντων,   καὶ   κλαίειν   μετὰ   κλαιόντων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5463 χαίρειν glädja sig to rejoice V-PAN
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with the PREP
G5463 χαιρόντων, glädja sig rejoicing, V-PAP-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2799 κλαίειν gråta, sörja to weep V-PAN
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with the PREP
G2799 κλαιόντων. gråta, sörja weeping; V-PAP-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.