Romarbrevet 12:13

Den [utgivande kärleken, se vers 9] gör att ni hjälper de heliga [materiellt och praktiskt] med vad de behöver
    och strävar efter (är ivriga att visa) gästfrihet.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ταῖς   χρείαις   τῶν   ἁγίων   κοινωνοῦντες,   τὴν   φιλοξενίαν   διώκοντες·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 ταῖς denna, denne to the T-DPF
G5532 χρείαις behov needs N-DPF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G0040 ἁγίων helig saints A-GPM
G2841 κοινωνοῦντες, fått del i, ta del av contributing, V-PAP-NPM
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G5381 φιλοξενίαν gästfrihet hospitality N-ASF
G1377 διώκοντες· förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse pursuing. V-PAP-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.