Romarbrevet 12:12

att ni [ständigt] gläder er i hoppet
    [som ger en förväntan och en framtidstro],
[alltid] är uthålliga i lidandet (förföljelsen, prövningen)
    och fortsätter vara [målmedvetet] ihärdiga i bönen [i orubblig styrka utan att ge upp].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τῇ   ἐλπίδι   χαίροντες,   τῇ   θλίψει   ὑπομένοντες,   τῇ   προσευχῇ   προσκαρτεροῦντες,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G1680 ἐλπίδι hopp, tro in hope N-DSF
G5463 χαίροντες, glädja sig rejoicing, V-PAP-NPM
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G2347 θλίψει lidande, ångest, förföljelse in tribulation N-DSF
G5278 ὑπομένοντες, stå fast, hålla ut being patient, V-PAP-NPM
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G4335 προσευχῇ bön in prayer N-DSF
G4342 προσκαρτεροῦντες, fortsätta, vänta i beredskap being constant, V-PAP-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.