Romarbrevet 11:7

Vad innebär då detta? Att Israel inte har uppnått vad de strävar efter. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förhärdade.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τί   οὖν;   ὃ   ἐπιζητεῖ   Ἰσραήλ,   τοῦτο   οὐκ   ἐπέτυχεν,   ἡ   δὲ   ἐκλογὴ   ἐπέτυχεν·   οἱ   δὲ   λοιποὶ   ἐπωρώθησαν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τί vad, vilken, vem What I-ASN
G3767 οὖν; därför, då, följaktligen then? CONJ
G3739 vem What R-ASN
G1934 ἐπιζητεῖ söka efter, söka, önskan, efterfråga is seeking V-PAI-3S
G2474 Ἰσραήλ, Israel Israel, N-NSM-L
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2013 ἐπέτυχεν, uppnå it has obtained; V-2AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G1589 ἐκλογὴ välja the elect N-NSF
G2013 ἐπέτυχεν· uppnå obtained [it]. V-2AAI-3S
G3588 οἱ denna, denne The T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3062 λοιποὶ andra rest A-NPM
G4456 ἐπωρώθησαν förhärda, förstocka were hardened, V-API-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.