Romarbrevet 11:6

Men är det av nåd (Guds favör och kraft), så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   χάριτι   οὐκέτι   ἐξ   ἔργων,   ἐπεὶ   ἡ   χάρις   οὐκέτι   γίνεται   χάρις.   εἰ   δὲ   ἐξ   ἔργων   οὐκέτι   ἐστὶν   χάρις   ἐπεὶ   τὸ   ἔργον   οὐκέτι   ἐστὶν   ἔργον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5485 χάριτι nåd by grace, N-DSF
G3756+G2 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G2041 ἔργων, gärning, handling works; N-GPN
G1893 ἐπεὶ därför att, eftersom, annars, för då, annan, när, eftersom, otherwise CONJ
G3588 denna, denne T-NSF
G5485 χάρις nåd grace N-NSF
G3756+G2 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G1096 γίνεται vara, ske, bli, bli gjort, komma would be V-PNI-3S
G5485 χάρις. nåd grace. N-NSF
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G2041 ἔργων gärning, handling works N-GPN
G3756+G2 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G5485 χάρις nåd grace N-NSF
G1893 ἐπεὶ därför att, eftersom, annars, för då, annan, när, eftersom, since CONJ
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G2041 ἔργον gärning, handling work N-NSN
G3756+G2 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G2041 ἔργον. gärning, handling work N-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.