Romarbrevet 11:5

På samma sätt finns också nu i denna tid (tidsperiod) en rest som Gud har utvalt av nåd.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὕτως   οὖν   καὶ   ἐν   τῷ   νῦν   καιρῷ   λεῖμμα   κατ᾽   ἐκλογὴν   χάριτος   γέγονεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt Thus ADV
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also, CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3568 νῦν nu, från och med nu present ADV
G2540 καιρῷ tid, rätt tid, tillfälle time, N-DSM
G3005 λεῖμμα rest, kvarleva a remnant N-NSN
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i according to PREP
G1589 ἐκλογὴν välja [the] election N-ASF
G5485 χάριτος nåd of grace N-GSF
G1096 γέγονεν. vara, ske, bli, bli gjort, komma there has been. V-2RAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.