Romarbrevet 11:36

Från honom
    och genom honom
    och till honom
        är ju allting. [Allt har sitt ursprung och kommer från honom. Allt lever och har sitt centrum i honom. Allt har sitt slut i honom.]

Honom tillhör äran i evighet,
    amen (låt det ske så).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   ἐξ   αὐτοῦ   καὶ   δι᾽   αὐτοῦ   καὶ   εἰς   αὐτὸν   τὰ   πάντα·   αὐτῷ   ἡ   δόξα   εἰς   τοὺς   αἰῶνας,   ἀμήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G3956 πάντα· alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter [are] all things. A-NPN
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det To Him [be] P-DSM
G3588 denna, denne the T-NSF
G1391 δόξα härlighet, prakt, heder glory N-NSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0165 αἰῶνας, evigt, för alltid ages! N-APM
G0281 ἀμήν.¶ amen Amen. INJ-HEB
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.