Romarbrevet 11:35

Vem har skänkt honom något
    som han måste återgälda (är han skyldig någon något)? [Job 41:11]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἢ   τίς   προέδωκεν   αὐτῷ,   καὶ   ἀνταποδοθήσεται   αὐτῷ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G4272 προέδωκεν skänka/ge på förhand has first given V-AAI-3S
G0846 αὐτῷ, honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0467 ἀνταποδοθήσεται återbetala. vedergälla, utkräva it will be recompensed V-FPI-3S
G0846 αὐτῷ; honom, dem, henne, den, det to him?” P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.