Romarbrevet 11:34

Vem har helt och fullt förstått Herrens sinne (tankar)?

Vem har varit hans rådgivare? [Jes 40:13]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τίς   γὰρ   ἔγνω   νοῦν   κυρίου;   ἢ   τίς   σύμβουλος   αὐτοῦ   ἐγένετο;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τίς vad, vilken, vem Who I-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G1097 ἔγνω känna, förstå has known V-2AAI-3S
G3563 νοῦν sinne [the] mind N-ASM
G2962 κυρίου; Herren, herre of [the] Lord, N-GSM
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G4825 σύμβουλος rådgivare counselor N-NSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G1096 ἐγένετο; vara, ske, bli, bli gjort, komma has been?” V-2ADI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.