Romarbrevet 11:31

Så har nu också de varit olydiga, för att sedan få barmhärtighet genom den barmhärtighet som ni har fått.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὕτως   καὶ   οὗτοι   νῦν   ἠπείθησαν   τῷ   ὑμετέρῳ   ἐλέει   ἵνα   καὶ   αὐτοὶ   αὐτοὶ   ἐλεηθῶσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3778 οὗτοι detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-NPM
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G0544 ἠπείθησαν tror inte, är olydig, lyder inte were disobedient, V-AAI-3P
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G5212 ὑμετέρῳ ditt, erat to your A-DSN
G1656 ἐλέει barmhärtighet mercy, N-DSN
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det they P-NPM
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det they P-NPM
G1653 ἐλεηθῶσιν. förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande may have mercy shown [them]. V-APS-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.