Romarbrevet 11:3

Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar, och de är ute efter mitt liv. [1 Kung 19:10, 14]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

κύριε,   τοὺς   προφήτας   σου   ἀπέκτειναν,   καὶ   τὰ   θυσιαστήριά   σου   κατέσκαψαν,   κἀγὼ   ὑπελείφθην   μόνος,   καὶ   ζητοῦσιν   τὴν   ψυχήν   μου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4396 προφήτας profet prophets N-APM
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G0615 ἀπέκτειναν, döda, slakta they have killed; V-AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2379 θυσιαστήριά altare altars N-APN
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G2679 κατέσκαψαν, ruin they have torn down; V-AAI-3P
G2532 + G1473 κἀγὼ and I CONJ +P-1NS
G5275 ὑπελείφθην lämna kvar were left V-API-1S
G3441 μόνος, endast, ensam alone, A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2212 ζητοῦσιν söka, söka efter they are seeking V-PAI-3P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5590 ψυχήν själ life N-ASF
G1473 μου. jag, mig, min, mitt of me.” P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.