Romarbrevet 11:27

Och detta är mitt förbund med dem,
    när jag tar bort deras synder.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   αὕτη   αὐτοῖς   ἡ   παρ᾽   ἐμοῦ   διαθήκη,   ὅταν   ἀφέλωμαι   τὰς   ἁμαρτίας   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this [is] D-NSF
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne the T-NSF
G3844 παρ᾽ av, för, från, på from PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina Me S-1SGSN
G1242 διαθήκη, förbund, testamente covenant, N-NSF
G3752 ὅταν när when CONJ
G0851 ἀφέλωμαι ta ifrån, ta bort, hugga av I may take away V-2AMS-1S
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G0266 ἁμαρτίας synder sins N-APF
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det of them.” P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.