Romarbrevet 11:26

Det är på det sättet hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet [Jes 59:20‑21; 27:9]: Från Sion ska Frälsaren komma
    och ta bort ogudaktighet från Jakob.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   οὕτως   πᾶς   Ἰσραὴλ   σωθήσεται   καθὼς   γέγραπται·   ἥξει   ἐκ   Σιὼν   ὁ   ῥυόμενος,   καὶ   ἀποστρέψει   ἀσεβείας   ἀπὸ   Ἰακώβ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so ADV
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NSM
G2474 Ἰσραὴλ Israel Israel N-NSM-L
G4982 σωθήσεται frälsa, hela will be saved, V-FPI-3S
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G1125 γέγραπται· skriva it has been written: V-RPI-3S
G2240 ἥξει ska komma Will come V-FAI-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G4622 Σιὼν Sion Zion N-GSF-L
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G4506 ῥυόμενος, frälsa, rädda Delivering, V-PNP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0654 ἀποστρέψει att vända sig bort, vända sig från någon, sätta tillbaka, förvilla He will remove V-FAI-3S
G0763 ἀσεβείας ogudaktighet ungodliness N-APF
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G2384 Ἰακώβ· Jakob Jacob. N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.