Romarbrevet 11:25

Syskon (bröder och systrar i tron), jag vill att ni ska känna till detta mysterium (denna hemlighet som tidigare varit dold) så att ni inte har för höga tankar om er själva. En del av Israel har drabbats av förhärdelse [så att de inte tar emot evangeliet], och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐ   γὰρ   θέλω   ὑμᾶς   ἀγνοεῖν,   ἀδελφοί,   τὸ   μυστήριον   τοῦτο,   ἵνα   μὴ   ἦτε   παρ᾽   ἑαυτοῖς   φρόνιμοι,   ὅτι   πώρωσις   ἀπὸ   μέρους   τῷ   Ἰσραὴλ   γέγονεν   ἄχρι   οὗ   τὸ   πλήρωμα   τῶν   ἐθνῶν   εἰσέλθῃ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 Οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G2309 θέλω vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja I want V-PAI-1S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G0050 ἀγνοεῖν, vara okunnig, okunnig, inte veta, inte förstå, okunnighet to be ignorant, V-PAN
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G3588 τὸ denna, denne of the T-ASN
G3466 μυστήριον hemlighet, mysterium mystery N-ASN
G3778 τοῦτο, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1510 ἦτε är you may be V-PAS-2P
G3844 παρ᾽ av, för, från, på beside PREP
G1438 ἑαυτοῖς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves F-2DPM
G5429 φρόνιμοι, förståndig wise, A-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4457 πώρωσις förhärdelse, hårdhet a hardening N-NSF
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, in PREP
G3313 μέρους område, plats, kust part N-GSN
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2474 Ἰσραὴλ Israel to Israel N-DSM-L
G1096 γέγονεν vara, ske, bli, bli gjort, komma has happened, V-2RAI-3S
G0891 ἄχρι fram tills, till, until PREP
G3739 οὗ vem that R-GSM
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4138 πλήρωμα fullhet fullness N-NSN
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, Gentiles N-GPN
G1525 εἰσέλθῃ, komma may come in; V-2AAS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.