Romarbrevet 11:24

För om du blev bortskuren från vildoliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd?

[Varför väljer Paulus att använda ett olivträd för sin bild? Trädet är en symbol på fred. Efter syndafloden när Noa skickar ut duvan kommer den tillbaka med en kvist från just ett olivträd, se 1 Mos 8:11. Runt Medelhavet, och speciellt i Israel, är olivträdet det viktigaste av alla träd eftersom dess frukt, olivoljan, är källan till mat, ljus, hygienartiklar och helande.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   γὰρ   σὺ   ἐκ   τῆς   κατὰ   φύσιν   ἐξεκόπης   ἀγριελαίου   καὶ   παρὰ   φύσιν   ἐνεκεντρίσθης   εἰς   καλλιέλαιον,   πόσῳ   μᾶλλον   οὗτοι   οἱ   κατὰ   φύσιν   ἐγκεντρισθήσονται   τῇ   ἰδίᾳ   ἐλαίᾳ;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.





Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1063 γὰρ för for CONJ
G4771 σὺ du, ni, er you, P-2NS
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G5449 φύσιν naturen nature N-ASF
G1581 ἐξεκόπης avhugget, hugga ner, hugga av were cut off V-2API-2S
G0065 ἀγριελαίου vildolivträ a wild olive tree, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and, CONJ
G3844 παρὰ av, för, från, på contrary to PREP
G5449 φύσιν naturen nature, N-ASF
G1461 ἐνεκεντρίσθης inympa were grafted V-API-2S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G2565 καλλιέλαιον, äkta olivträd a cultivated olive tree, N-ASF
G4214 πόσῳ hur mycket, hur stort how much Q-DSN
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more ADV
G3778 οὗτοι detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these, D-NPM
G3588 οἱ denna, denne who T-NPM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G5449 φύσιν naturen nature [are], N-ASF
G1461 ἐγκεντρισθήσονται inympa will be grafted into V-FPI-3P
G3588 τῇ denna, denne their T-DSF
G2398 ἰδίᾳ hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen own A-DSF
G1636 ἐλαίᾳ;¶ oliv, olivträd olive tree! N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.