Romarbrevet 11:22

Se här Guds godhet och stränghet: stränghet mot dem som föll, Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἴδε   οὖν   χρηστότητα   καὶ   ἀποτομίαν   θεοῦ·   ἐπὶ   μὲν   τοὺς   πεσόντας   ἀποτομία,   ἐπὶ   δὲ   σὲ   χρηστότης   χρηστότης   ἐὰν   ἐπιμένῃς   τῇ   χρηστότητι·   ἐπεὶ   καὶ   σὺ   ἐκκοπήσῃ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2396 Ἴδε Skåda, titta, se Behold INJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G5544 χρηστότητα godhet [the] kindness N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0663 ἀποτομίαν stränghet severity N-ASF
G2316 θεοῦ· Gud of God; N-GSM
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3303 μὲν indeed PRT
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G4098 πεσόντας falla having fallen, V-2AAP-APM
G0663 ἀποτομία, stränghet severity; N-NSF
G1909 ἐπὶ på, i, till toward PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4771 σὲ du, ni, er you, P-2AS
G5544 χρηστότης godhet kindness N-NSF
G5544 χρηστότης godhet kindness N-NSF
G1437 ἐὰν om if COND
G1961 ἐπιμένῃς stanna, bli kvar i, fortsätta, leva kvar i you shall continue in V-PAS-2S
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G5544 χρηστότητι· godhet kindness; N-DSF
G1893 ἐπεὶ därför att, eftersom, annars, för då, annan, när, eftersom, otherwise CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G1581 ἐκκοπήσῃ. avhugget, hugga ner, hugga av will be cut off. V-2FPI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.