Romarbrevet 11:21

För om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   γὰρ   ὁ   θεὸς   τῶν   κατὰ   φύσιν   κλάδων   οὐκ   ἐφείσατο,   μή   πως   οὐδὲ   σοῦ   φείσεται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G5449 φύσιν naturen nature N-ASF
G2798 κλάδων gren branches N-GPM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G5339 ἐφείσατο, skona spared, V-ADI-3S
G3361 μή inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen (lest) PRT-N
G4458 πως hur som helst perhaps PRT
G3761 οὐδὲ inte heller neither CONJ-N
G4771 σοῦ du, ni, er you P-2GS
G5339 φείσεται.¶ skona will He spare. V-FDI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.