Romarbrevet 11:19

Nu invänder du kanske: "Grenarna bröts bort för att jag skulle ympas in."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐρεῖς   οὖν·   ἐξεκλάσθησαν   οἵ   κλάδοι   ἵνα   ἐγὼ   ἐγκεντρισθῶ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 ἐρεῖς säga, tala, bud You will say V-FAI-2S
G3767 οὖν· därför, då, följaktligen then, CONJ
G1575 ἐξεκλάσθησαν bryta bort (grenar) Were broken off V-API-3P
G3588 οἵ denna, denne T-NPM
G2798 κλάδοι gren branches, N-NPM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1461 ἐγκεντρισθῶ. inympa may be grafted in. V-APS-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.