Romarbrevet 11:18

då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   κατακαυχῶ   τῶν   κλάδων·   εἰ   δὲ   κατακαυχᾶσαι,   οὐ   σὺ   τὴν   ῥίζαν   βαστάζεις   ἀλλ᾽   ἡ   ῥίζα   σέ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2620 κατακαυχῶ förhäva sig, triumfera, skryta do boast V-PNM-2S
G3588 τῶν denna, denne over the T-GPM
G2798 κλάδων· gren branches. N-GPM
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2620 κατακαυχᾶσαι, förhäva sig, triumfera, skryta you boast against [them], V-PNI-2S
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4491 ῥίζαν rot, trädrot root N-ASF
G0941 βαστάζεις bära support, V-PAI-2S
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G4491 ῥίζα rot, trädrot root N-NSF
G4771 σέ. du, ni, er you. P-2AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.