Romarbrevet 11:17

Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δέ   τινες   τῶν   κλάδων   ἐξεκλάσθησαν,   σὺ   δὲ   ἀγριέλαιος   ὢν   ἐνεκεντρίσθης   ἐν   αὐτοῖς   καὶ   συγκοινωνὸς   τῆς   ῥίζης   καὶ   τῆς   πιότητος   τῆς   ἐλαίας   ἐγένου,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5100 τινες något, någon, några some X-NPM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G2798 κλάδων gren branches N-GPM
G1575 ἐξεκλάσθησαν, bryta bort (grenar) were broken off, V-API-3P
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G0065 ἀγριέλαιος vildolivträ a wild olive tree N-NSF
G1510 ὢν är being, V-PAP-NSM
G1461 ἐνεκεντρίσθης inympa were grafted in V-API-2S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them, P-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4791 συγκοινωνὸς deltagare a fellow-partaker N-NSM
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4491 ῥίζης rot, trädrot root N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4096 πιότητος fetma, näring fatness N-GSF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1636 ἐλαίας oliv, olivträd olive tree N-GSF
G1096 ἐγένου, vara, ske, bli, bli gjort, komma have become, V-2ADI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.