Romarbrevet 11:16

Om förstlingsbrödet är heligt, är hela degen helig [4 Mos 15:17-21]. Och om roten är helig (avskild för tjänst), är också grenarna heliga. [Eftersom Abraham och patriarkerna var Guds utvalda folk är också deras ättlingar det.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   ἡ   ἀπαρχὴ   ἁγία,   καὶ   τὸ   φύραμα·   καὶ   εἰ   ἡ   ῥίζα   ἁγία,   καὶ   οἱ   κλάδοι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G0536 ἀπαρχὴ förstlingsfrukt firstfruit N-NSF
G0040 ἁγία, helig [is] holy, A-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5445 φύραμα· klump lump; N-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G3588 denna, denne the T-NSF
G4491 ῥίζα rot, trädrot root N-NSF
G0040 ἁγία, helig [is] holy, A-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G2798 κλάδοι. gren branches. N-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.