Romarbrevet 11:14

om jag på något sätt kan få mina landsmän att bli avundsjuka, och på så vis frälsa några av dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἴ   πως   παραζηλώσω   μου   τὴν   σάρκα   καὶ   σώσω   τινὰς   ἐξ   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἴ om, huruvida if COND
G4458 πως hur som helst at all PRT
G3863 παραζηλώσω väcka avund I will provoke to jealousy V-FAI-1S
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4561 σάρκα kött flesh, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4982 σώσω frälsa, hela will save V-FAI-1S
G5100 τινὰς något, någon, några some X-APM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.