Romarbrevet 11:13

[Även om judarna och Israel har varit temat sedan kapitel 9, har Paulus ändå riktat sig till troende hedningar. Paulus judiska landsmän omnämns i tredje person, se Rom 9:4‑5, 32; 10:1‑3, 18; 11:1, 7. Paulus påminner den hednakristna gruppen i Rom att det är dem han riktar sig till.]

Nu talar jag till er hedningar. Eftersom jag är hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὑμῖν   δὲ   λέγω   τοῖς   ἔθνεσιν·   ἐφ᾽   ὅσον   μὲν   μὲν   εἰμι   ἐγὼ   ἐθνῶν   ἀπόστολος,   τὴν   διακονίαν   μου   δοξάζω,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 Ὑμῖν du, ni, er To you P-2DP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I am speaking, V-PAI-1S
G3588 τοῖς denna, denne T-DPN
G1484 ἔθνεσιν· hedning, folk, Gentiles. N-DPN
G1909 ἐφ᾽ på, i, till Upon PREP
G3745 ὅσον så länge as much as K-ASN
G3303 μὲν indeed PRT
G3303 μὲν indeed PRT
G1510 εἰμι är am V-PAI-1S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, of [the] Gentiles N-GPN
G0652 ἀπόστολος, apostel, budbärare apostle, N-NSM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1248 διακονίαν tjänst, utdelning, att tjäna ministry N-ASF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G1392 δοξάζω, prisa, ära I magnify, V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.