Romarbrevet 11:12

Om nu deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   τὸ   παράπτωμα   αὐτῶν   πλοῦτος   κόσμου   καὶ   τὸ   ἥττημα   αὐτῶν   πλοῦτος   ἐθνῶν,   πόσῳ   μᾶλλον   τὸ   πλήρωμα   αὐτῶν;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G3900 παράπτωμα överträdelse trespass N-NSN
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G4149 πλοῦτος rikedom [is] riches N-NSM
G2889 κόσμου värld of [the] world, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G2275 ἥττημα fåtalighet, nederlag, brist failure N-NSN
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G4149 πλοῦτος rikedom [is the] riches N-NSM
G1484 ἐθνῶν, hedning, folk, of [the] Gentiles, N-GPN
G4214 πόσῳ hur mycket, hur stort how much Q-DSN
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more ADV
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4138 πλήρωμα fullhet fullness N-NSN
G0846 αὐτῶν;¶ honom, dem, henne, den, det of them! P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.