Romarbrevet 10:8

Men vad säger den [Torah – undervisningen om tro, frälsning och rättfärdighet]? "Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta." [5 Mos 30:14]
    – Det är [alltså] detta trons ord (gr. rhema) vi [hela tiden aktivt] predikar.
[Det grekiska ordet för ord är här rhema, dvs. ett specifikt ord levandegjort av den helige Ande.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλὰ   τί   λέγει;   ἐγγύς   σου   τὸ   ῥῆμά   ἐστιν   ἐν   τῷ   στόματί   σου   καὶ   ἐν   τῇ   καρδίᾳ   σου·   τοῦτ᾽   ἔστιν   τὸ   ῥῆμα   τῆς   πίστεως   ὃ   κηρύσσομεν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλὰ men But CONJ
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G3004 λέγει; sa, säga, tala, kalla says it? V-PAI-3S
G1451 ἐγγύς nära Near PREP
G4771 σου du, ni, er you P-2GS
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4487 ῥῆμά ord declaration N-NSN
G1510 ἐστιν är is, V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G4750 στόματί mun mouth N-DSN
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2588 καρδίᾳ hjärta, brustet hjärta heart N-DSF
G4771 σου· du, ni, er of you.” P-2GS
G3778 τοῦτ᾽ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de That D-NSN
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4487 ῥῆμα ord declaration N-NSN
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G4102 πίστεως tro, tillit of faith N-GSF
G3739 vem which R-ASN
G2784 κηρύσσομεν· predika, ropa ut, berätta we proclaim, V-PAI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.