Romarbrevet 10:3

för de känner inte (är okunniga om) Guds rättfärdighet och försöker upprätta sin egen rättfärdighet – de har inte underordnat sig Guds rättfärdighet [rättfärdigheten från Gud].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀγνοοῦντες   γὰρ   τὴν   τοῦ   θεοῦ   δικαιοσύνην   καὶ   τὴν   ἰδίαν   δικαιοσύνην   ζητοῦντες   στῆσαι   τῇ   δικαιοσύνῃ   τοῦ   θεοῦ   οὐχ   ὑπετάγησαν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0050 ἀγνοοῦντες vara okunnig, okunnig, inte veta, inte förstå, okunnighet Being ignorant of V-PAP-NPM
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1343 δικαιοσύνην rättfärdighet righteousness, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2398 ἰδίαν hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [their] own A-ASF
G1343 δικαιοσύνην rättfärdighet righteousness N-ASF
G2212 ζητοῦντες söka, söka efter seeking V-PAP-NPM
G2476 στῆσαι stå, ställa, bli avgjort, stå still to establish, V-AAN
G3588 τῇ denna, denne to the T-DSF
G1343 δικαιοσύνῃ rättfärdighet righteousness N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G3756 οὐχ inte not PRT-N
G5293 ὑπετάγησαν.¶ underordna they submitted. V-2API-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.