Romarbrevet 10:18

Men nu frågar jag: Har de [israeliterna] inte hört? Jo, det har de. [I Psalm 19 står det:] Deras röst [himlarna och stjärnorna] har gått ut över hela jorden,
    deras ord till världens ändar. [Ps 19:5]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλὰ   λέγω·   μὴ   οὐκ   ἤκουσαν;   μενοῦνγε   εἰς   πᾶσαν   τὴν   γῆν   ἐξῆλθεν   ὁ   φθόγγος   αὐτῶν   καὶ   εἰς   τὰ   πέρατα   τῆς   οἰκουμένης   τὰ   ῥήματα   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλὰ men But CONJ
G3004 λέγω· sa, säga, tala, kalla I ask, V-PAI-1S
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen no PRT-N
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0191 ἤκουσαν; höra, lyssna did they hear? V-AAI-3P
G3304 μενοῦνγε ja snarare, nej men, jodå, ja utan tvekan Indeed: PRT
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot Into PREP
G3956 πᾶσαν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-ASF
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1093 γῆν jorden, land, marken, trakten earth N-ASF
G1831 ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut has gone out V-2AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5353 φθόγγος ljud, röst voice N-NSM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them; P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G4009 πέρατα den yttersta gränsen, slutet ends N-APN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G3625 οἰκουμένης världen, jorden world, N-GSF
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G4487 ῥήματα ord declarations N-NPN
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det of them.” P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.