Romarbrevet 10:17

Alltså (som slutsats av detta): Tron (tilliten, förtröstan) kommer av det man hör (gr. akoe), [och] det man hör [förkunnelsen, redogörelsen, predikan] kommer genom den Smordes (Messias, Kristi) ord (gr. rhema – singular) [se vers 14].

[Akoe handlar rent fysiskt om att höra, men också om att verkligen lyssna på vad som sägs, se Matt 13:13. I Bibeln är detta djupt förknippat med att gensvara och lyda, se Rom 2:13; 10:16. Paulus förtydligar i detta brev Israels kallelse och lyfter även fram den frälsning som erbjuds hedningarna genom det judiska folket i Jesus, se kap. 9-11. I Israels trosbekännelse Shema Jisrael ("Hör, Israel"), finns samma koppling till att hörsamma och lystra till själva innehållet genom att gensvara, se 5 Mos 6:4‑9; Mark 12:29.
    I grekiskan finns två ord, logos och rhema, som båda översätts "ord". Logos kommer från verbet lego – "att tala/sammanfatta"; ett ord, en tanke, ett resonemang, ett budskap etc. och används också om Guds planritning och lära om allting. Ordet – Logos – är även Sonen personifierad, se Joh 1:1. Rhema kommer från verbet rheo – "att tala" och kan förklaras som Guds förkunnade ord, löfte, budskap etc. – av Anden riktat och levandegjort för den troende i syfte att skapa en fast övertygelse.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄρα   ἡ   πίστις   ἐξ   ἀκοῆς   ἡ   δὲ   ἀκοὴ   διὰ   ῥήματος   Χριστοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0686 ἄρα alltså, då, så, So CONJ
G3588 denna, denne T-NSF
G4102 πίστις tro, tillit faith [is] N-NSF
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G0189 ἀκοῆς något hört, hörande, rykte, rapport hearing, N-GSF
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G0189 ἀκοὴ något hört, hörande, rykte, rapport hearing N-NSF
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G4487 ῥήματος ord declaration N-GSN
G5547 Χριστοῦ. den smorde, Kristus of Christ. N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.