Romarbrevet 10:6

Men den rättfärdighet som kommer av (utifrån) tro säger så här: Du borde [behöver] inte fråga i ditt hjärta:

"Vem ska stiga upp till himlen?" [5 Mos 30:12]
    – det vill säga för att ta ned den Smorde (Messias, Kristus)?
    [Han har ju redan frivilligt stigit ner till jorden och blivit en människa.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἡ   δὲ   ἐκ   πίστεως   δικαιοσύνη   οὕτως   λέγει·   μὴ   εἴπῃς   ἐν   τῇ   καρδίᾳ   σου·   τίς   ἀναβήσεται   εἰς   τὸν   οὐρανόν;   τοῦτ᾽   ἔστιν   Χριστὸν   καταγαγεῖν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G4102 πίστεως tro, tillit faith N-GSF
G1343 δικαιοσύνη rättfärdighet righteousness, N-NSF
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla speaks: V-PAI-3S
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G2036 εἴπῃς säga, tala, bud you may say V-2AAS-2S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2588 καρδίᾳ hjärta, brustet hjärta heart N-DSF
G4771 σου· du, ni, er of you, P-2GS
G5101 τίς vad, vilken, vem Who I-NSM
G0305 ἀναβήσεται stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp will ascend V-FDI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G3772 οὐρανόν; himmel heaven?’ N-ASM
G3778 τοῦτ᾽ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de That D-NSN
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G5547 Χριστὸν den smorde, Kristus Christ N-ASM-T
G2609 καταγαγεῖν· ta med ner, skicka ner, hämta ner to bring down, V-2AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.