Romarbrevet 10:5

[I följande stycke använder Paulus fler gammaltestamentliga referenser än i något annat stycke han skriver. Han vill visa att Skriften alltid varit tydlig med Guds frälsningsplan.]

För Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer från undervisningen [Torah – de fem Moseböckerna]: Den människa som gör detta (dessa saker) [lever efter undervisningen och följer buden],
    ska (kommer att) leva genom den. [3 Mos 18:5]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Μωϋσῆς   γὰρ   γράφει   τὴν   δικαιοσύνην   τὴν   ἐκ   τοῦ   νόμου   ὅτι   ὁ   ποιήσας   αὐτὰ   ἄνθρωπος   ζήσεται   ἐν   αὐτοῖς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3475 Μωϋσῆς Mose Moses N-NSM-P
G1063 γὰρ för for CONJ
G1125 γράφει skriva writes V-PAI-3S
G3588 τὴν denna, denne [of] the T-ASF
G1343 δικαιοσύνην rättfärdighet righteousness N-ASF
G3588 τὴν denna, denne that [is] T-ASF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3551 νόμου lag law, N-GSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne The T-NSM
G4160 ποιήσας göra having done V-AAP-NSM
G0846 αὐτὰ honom, dem, henne, den, det these things P-APN
G0444 ἄνθρωπος människa man, N-NSM
G2198 ζήσεται leva, levande will live V-FDI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom by PREP
G0846 αὐτοῖς.¶ honom, dem, henne, den, det these [things] P-DPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.