Romarbrevet 10:4

För syftet med (slutmålet, fullbordan av) lagen [Torah – undervisningen] är den Smorde (Messias, Kristus) [undervisningen uppfylls och fullbordas i honom, se Matt 5:17], [vilket leder] till rättfärdighet för var och en som tror.

[Paulus berättar ofta om upplevelser från sitt tidigare liv, innan han fick möta Jesus på väg till Damaskus, se Apg 22:3.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τέλος   γὰρ   νόμου   Χριστὸς   εἰς   δικαιοσύνην   παντὶ   τῷ   πιστεύοντι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5056 Τέλος slutet [The] end N-NSN
G1063 γὰρ för for CONJ
G3551 νόμου lag of law N-GSM
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus [is] Christ, N-NSM-T
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G1343 δικαιοσύνην rättfärdighet righteousness N-ASF
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter to everyone A-DSM
G3588 τῷ denna, denne who T-DSM
G4100 πιστεύοντι. att tro is believing. V-PAP-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.