Romarbrevet 10:21

Men om Israel säger han [i Jes 65:2]: Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πρὸς   δὲ   τὸν   Ἰσραὴλ   λέγει·   ὅλην   τὴν   ἡμέραν   ἐξεπέτασα   τὰς   χεῖράς   μου   πρὸς   λαὸν   ἀπειθοῦντα   καὶ   ἀντιλέγοντα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4314 πρὸς till As for PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2474 Ἰσραὴλ Israel Israel, N-ASM-L
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla he says: V-PAI-3S
G3650 ὅλην alla, hela, varje stund, allihop, genom hela All A-ASF
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2250 ἡμέραν dag, daglig day, N-ASF
G1600 ἐξεπέτασα sträckt ut I have stretched out V-AAI-1S
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖράς hand hands N-APF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G4314 πρὸς till to PREP
G2992 λαὸν folk a people N-ASM
G0544 ἀπειθοῦντα tror inte, är olydig, lyder inte disobeying V-PAP-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0483 ἀντιλέγοντα.¶ motsäga, förneka, ifrågasätta contradicting.” V-PAP-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.