Romarbrevet 10:20

Sedan går Jesaja så långt att han säger [i Jes 65:1]: Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig,
    jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἠσαΐας   δὲ   ἀποτολμᾷ   καὶ   λέγει·   εὑρέθην   εὑρέθην   τοῖς   ἐμὲ   μὴ   ζητοῦσιν,   ἐμφανὴς   ἐγενόμην   ἐγενόμην   τοῖς   ἐμὲ   μὴ   ἐπερωτῶσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2268 Ἠσαΐας Jesaja Isaiah N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0662 ἀποτολμᾷ gå långt, vara djärv is very bold V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla says: V-PAI-3S
G2147 εὑρέθην finna, befinnas vara I was found V-2API-1S
G2147 εὑρέθην finna, befinnas vara I was found V-2API-1S
G3588 τοῖς denna, denne those T-DPM
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2212 ζητοῦσιν, söka, söka efter seeking; V-PAP-DPM
G1717 ἐμφανὴς visa öppet, , uppenbarad manifest A-NSM
G1096 ἐγενόμην vara, ske, bli, bli gjort, komma I became V-2ADI-1S
G1096 ἐγενόμην vara, ske, bli, bli gjort, komma I became V-2ADI-1S
G3588 τοῖς denna, denne to those T-DPM
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1905 ἐπερωτῶσιν. fråga, efterfråga, önskan inquiring after.” V-PAP-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.