Romarbrevet 10:19

Jag frågar också: Har Israel kanske inte förstått [att evangeliet skulle gå ut i hela världen]?

Först säger ju Mose [i 5 Mos 32:21]: Jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk,
    mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλὰ   λέγω·   μὴ   Ἰσραὴλ   οὐκ   ἔγνω;   πρῶτος   Μωϋσῆς   λέγει·   ἐγὼ   παραζηλώσω   ὑμᾶς   ἐπ᾽   οὐκ   ἔθνει   ἐπ᾽   ἔθνει   ἀσυνέτῳ   παροργιῶ   ὑμᾶς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλὰ men But CONJ
G3004 λέγω· sa, säga, tala, kalla I ask, V-PAI-1S
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2474 Ἰσραὴλ Israel Israel N-NSM-L
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1097 ἔγνω; känna, förstå did know? V-2AAI-3S
G4413 πρῶτος först, främst First, A-NSM
G3475 Μωϋσῆς Mose Moses N-NSM-P
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla says: V-PAI-3S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3863 παραζηλώσω väcka avund will provoke to jealousy V-FAI-1S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1909 ἐπ᾽ på, i, till by [those] PREP
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1484 ἔθνει hedning, folk, a nation; N-DSN
G1909 ἐπ᾽ på, i, till by PREP
G1484 ἔθνει hedning, folk, a nation N-DSN
G0801 ἀσυνέτῳ oförståndig without understanding, A-DSN
G3949 παροργιῶ förbittra, väcka vrede I will anger V-FAI-1S
G4771 ὑμᾶς. du, ni, er you.” P-2AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.