Romarbrevet 10:16

Men alla har inte hörsammat [velat lyssna till och lyda] evangeliet. Jesaja säger ju: Herre, vem har trott vår redogörelse (predikan, det de hört) från oss? [Jes 53:1]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   οὐ   πάντες   ὑπήκουσαν   τῷ   εὐαγγελίῳ·   Ἠσαΐας   γὰρ   λέγει·   κύριε,   τίς   ἐπίστευσεν   τῇ   ἀκοῇ   ἡμῶν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men But CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G5219 ὑπήκουσαν lyda heeded V-AAI-3P
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G2098 εὐαγγελίῳ· evangeliet, evangelium – de glada nyheterna good news. N-DSN
G2268 Ἠσαΐας Jesaja Isaiah N-NSM-P
G1063 γὰρ för for CONJ
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla says, V-PAI-3S
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G4100 ἐπίστευσεν att tro has believed V-AAI-3S
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0189 ἀκοῇ rykte, lyssna report N-DSF
G1473 ἡμῶν; jag, mig, min, mitt of us?” P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.