Romarbrevet 10:15

Hur ska de [kunna] predika, om de inte är utsända [utrustade, tränade, avskilda, frigjorda och kallade till ett uppdrag]?

Som det står skrivet: Hur ljuvliga (lägliga, välkomnande) är inte fotstegen
    av dem som förkunnar (proklamerar) [glada nyheter om] goda ting! [Jes 52:7]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

πῶς   δὲ   κηρύξωσιν   ἐὰν   μὴ   ἀποσταλῶσιν;   καθὼς   γέγραπται·   ὡς   ὡραῖοι   οἱ   πόδες   τῶν   εὐαγγελιζομένων   τὰ   ἀγαθά.  

Textus Receptus (TR)

πῶς   δὲ   κηρύξωσιν   ἐὰν   μὴ   ἀποσταλῶσιν;   καθὼς   γέγραπται·   ὡς   ὡραῖοι   οἱ   πόδες   τῶν   εὐαγγελιζομένων   εἰρήνην   τῶν   εὐαγγελιζομένων   τὰ   ἀγαθά.  

Grundtextkommentarer

NA har 16 ord, TR har 18 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4459 πῶς (pos)
hur How
Partikel Partikel
Frågande Frågande
PRT-I
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2784 κηρύξωσιν (kerusso)
predika, ropa ut, berätta shall they preach
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. tredje person Plural
V-AAS-3P
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G0649 ἀποσταλῶσιν; (apostello)
sända, utsända, skicka, skicka iväg... they shall be sent?
VERB Verb
2:a Aorist Passiv Subjunktiv Andra Aorist Passiv Subjunktiv
Plur. tredje person Plural
V-2APS-3P
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som As
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1125 γέγραπται· (grapho)
skriva it has been written:
VERB Verb
Perfekt Passiv Indikativ Perfekt Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-RPI-3S
G5613 ὡς (hos)
som How
Adverb Adverb
ADV
G5611 ὡραῖοι (horaios)
vacker, läglig, ljuvlig, rätt tid, ...
timme
beautiful
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G4228 πόδες (pous)
fot, fotpall feet
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne of those
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
T-GPM
G2097 εὐαγγελιζομένων (euaggelizo)
predika, predika evangeliet, komma ...
glatt budskap
proclaiming good news
VERB Verb
Närvarande Medium Particip Närvarande Medium Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-PMP-GPM
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G0018 ἀγαθά. (agathos)
god, gott of good things!”
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)