Romarbrevet 10:14

Hur skulle de kunna åkalla (anropa; kalla på, vädja till) honom som de inte har trott på (satt sin förtröstan till)? Hur skulle de kunna tro på honom som de inte hört om? Hur skulle de kunna höra (lyssna), om ingen predikar (förkunnar; öppet berättar)?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Πῶς   οὖν   ἐπικαλέσωνται   εἰς   ὃν   οὐκ   ἐπίστευσαν;   πῶς   δὲ   πιστεύσωσιν   οὗ   οὐκ   ἤκουσαν;   πῶς   δὲ   ἀκούσωσιν   χωρὶς   κηρύσσοντος;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4459 Πῶς hur How PRT-I
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G1941 ἐπικαλέσωνται åkalla, även kallad, vädja till, vädja shall they call V-AMS-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot on [Him] PREP
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G4100 ἐπίστευσαν; att tro they believed? V-AAI-3P
G4459 πῶς hur How PRT-I
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4100 πιστεύσωσιν att tro shall they believe V-AAS-3P
G3739 οὗ vem of whom R-GSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0191 ἤκουσαν; höra, lyssna they have heard? V-AAI-3P
G4459 πῶς hur How PRT-I
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0191 ἀκούσωσιν höra, lyssna shall they hear V-AAS-3P
G5565 χωρὶς utan apart from PREP
G2784 κηρύσσοντος; predika, ropa ut, berätta preaching? V-PAP-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.