Romarbrevet 10:13

För [som profeten Joel skriver:] Var och en som åkallar (anropar; kallar på, vädjar till) Herrens namn
    ska bli frälst (räddad, befriad). [Joel 2:32]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

πᾶς   γὰρ   ὃς   ἂν   ἐπικαλέσηται   τὸ   ὄνομα   κυρίου   σωθήσεται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Whoever A-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G3739 ὃς vem that R-NSM
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G1941 ἐπικαλέσηται åkalla, även kallad, vädja till, vädja may call upon V-AMS-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3686 ὄνομα namn name N-ASN
G2962 κυρίου Herren, herre of [the] Lord N-GSM
G4982 σωθήσεται.¶ frälsa, hela will be saved.” V-FPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.