Romarbrevet 10:11

Skriften säger ju [i Jesajas bok]: Ingen som tror [alltid litar och förtröstar] på honom
    ska (kommer att) komma på skam (bli besviken). [Jes 28:16]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγει   γὰρ   ἡ   γραφή·   πᾶς   ὁ   πιστεύων   ἐπ᾽   αὐτῷ   οὐ   καταισχυνθήσεται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G1124 γραφή· skrifterna Scripture, N-NSF
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Everyone A-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G4100 πιστεύων att tro is believing V-PAP-NSM
G1909 ἐπ᾽ på, i, till on PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him P-DSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2617 καταισχυνθήσεται. skämmas, förödmjuka, vanära will be put to shame.” V-FPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.