Romarbrevet 1:9

Gud, som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans Son, är vittne till hur jag ständigt nämner er,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μάρτυς   γάρ   μού   ἐστιν   ὁ   θεός,   ᾧ   λατρεύω   ἐν   τῷ   πνεύματί   μου   ἐν   τῷ   εὐαγγελίῳ   τοῦ   υἱοῦ   αὐτοῦ,   ὡς   ἀδιαλείπτως   μνείαν   ὑμῶν   ποιοῦμαι  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3144 μάρτυς vittne Witness N-NSM
G1063 γάρ för for CONJ
G1473 μού jag, mig, min, mitt my P-1GS
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεός, Gud God, N-NSM
G3739 vem whom R-DSM
G3000 λατρεύω tjäna, dyrka, tillbe I serve V-PAI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G4151 πνεύματί Ande spirit N-DSN
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G2098 εὐαγγελίῳ evangeliet, evangelium – de glada nyheterna gospel N-DSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G5207 υἱοῦ son, ättling Son N-GSM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G5613 ὡς som how ADV
G0089 ἀδιαλείπτως ständigt, alltid unceasingly ADV
G3417 μνείαν tänka på mention N-ASF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G4160 ποιοῦμαι göra I make, V-PMI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.