Romarbrevet 1:7

Till alla er i Rom
    som är älskade (osjälviskt utgivande) av Gud,
    kallade att vara heliga [önskar jag]:
Nåd (Guds oförtjänta favör, kraft) och frid
    från Gud vår Far och Herren Jesus den Smorde (Messias, Kristus).

[Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor, se Tit 2:11. Det är upp till var och en att bekänna sig till honom, se 1 Joh 2:23; Luk 12:9.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

πᾶσιν   τοῖς   οὖσιν   ἐν   Ῥώμῃ   ἀγαπητοῖς   θεοῦ   κλητοῖς   ἁγίοις·   χάρις   ὑμῖν   καὶ   εἰρήνη   ἀπὸ   θεοῦ   πατρὸς   ἡμῶν   καὶ   κυρίου   Ἰησοῦ   Χριστοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πᾶσιν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter To all A-DPM
G3588 τοῖς denna, denne those T-DPM
G1510 οὖσιν är being V-PAP-DPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4516 Ῥώμῃ Rom Rome, N-DSF-L
G0027 ἀγαπητοῖς älskad beloved A-DPM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G2822 κλητοῖς kallad to [those] called A-DPM
G0040 ἁγίοις· helig saints: A-DPM
G5485 χάρις nåd Grace N-NSF
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1515 εἰρήνη frid peace N-NSF
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G3962 πατρὸς fader [the] Father N-GSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2962 κυρίου Herren, herre [the] Lord N-GSM
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ.¶ den smorde, Kristus Christ. N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.