Romarbrevet 1:6

Ni är också bland dem som är kallade att tillhöra Jesus den Smorde (Messias, Kristus).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   οἷς   ἐστε   καὶ   ὑμεῖς,   κλητοὶ   Ἰησοῦ   Χριστοῦ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G3739 οἷς vem whom R-DPN
G1510 ἐστε är are V-PAI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμεῖς, du, ni, er you P-2NP
G2822 κλητοὶ kallad called A-NPM
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ· den smorde, Kristus Christ. N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.