Romarbrevet 1:5

Genom honom har vi fått nåd (oförtjänt favör, kraft) och vårt apostlaämbete. Anledningen är att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. [Trons lydnad kan också översättas "tron som leder till lydnad".]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

δι᾽   οὗ   ἐλάβομεν   χάριν   καὶ   ἀποστολὴν   εἰς   ὑπακοὴν   πίστεως   ἐν   πᾶσιν   τοῖς   ἔθνεσιν   ὑπὲρ   τοῦ   ὀνόματος   αὐτοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G3739 οὗ vem whom R-GSM
G2983 ἐλάβομεν få, ta we have received V-2AAI-1P
G5485 χάριν nåd grace N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0651 ἀποστολὴν apostlatjänst apostleship N-ASF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G5218 ὑπακοὴν lydnad obedience N-ASF
G4102 πίστεως tro, tillit of faith N-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G3956 πᾶσιν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DPN
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPN
G1484 ἔθνεσιν hedning, folk, Gentiles N-DPN
G5228 ὑπὲρ för on behalf of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G3686 ὀνόματος namn name N-GSN
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.