Romarbrevet 1:4

som [också] har bevisats vara Guds Son i kraft [med gudomlig natur],
        av helighetens Ande genom uppståndelsen från de döda –
Jesus den Smorde (Messias, Kristus), vår Herre.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦ   ὁρισθέντος   υἱοῦ   θεοῦ   ἐν   δυνάμει   κατὰ   πνεῦμα   ἁγιωσύνης   ἐξ   ἀναστάσεως   νεκρῶν,   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τοῦ denna, denne who T-GSM
G3724 ὁρισθέντος bestämma having been declared V-APP-GSM
G5207 υἱοῦ son, ättling Son N-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1411 δυνάμει kraft, kraftgärning, styrka, mirakel, kraft power N-DSF
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to [the] PREP
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-ASN
G0042 ἁγιωσύνης helighet, helgelse of holiness N-GSF
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på by PREP
G0386 ἀναστάσεως uppståndelse, uppstå igen, uppstå till liv resurrection N-GSF
G3498 νεκρῶν, död [from the] dead, A-GPM
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ, N-GSM-T
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre Lord N-GSM
G1473 ἡμῶν, jag, mig, min, mitt of us; P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.