Romarbrevet 1:3

Evangeliet handlar om hans Son,
    som var född [i mänsklig svaghet]
        av Davids ätt till sin mänskliga natur (kött),


Grekiska texten Nestle-Aland 28

περὶ   τοῦ   υἱοῦ   αὐτοῦ,   τοῦ   γενομένου   ἐκ   σπέρματος   Δαυὶδ   κατὰ   σάρκα,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G5207 υἱοῦ son, ättling Son N-GSM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G3588 τοῦ denna, denne who T-GSM
G1096 γενομένου vara, ske, bli, bli gjort, komma having come V-2ADP-GSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of [the] PREP
G4690 σπέρματος frö, avkomma seed N-GSN
G1138 Δαυὶδ David of David N-GSM-P
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G4561 σάρκα, kött flesh, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.