Romarbrevet 1:28

Eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras.

[Detta uttryck syftar inte bara på de sexuella synderna i vers 24–28, utan också på de tjugoen onda egenskaperna i vers 29–32. Paulus delar in dem i tre grupper med samma grammatiska form. Den första gruppen består av fyra abstrakta substantiv i dativ singular som i generella ordalag beskriver vad som händer när man överger Gud och utlämnas åt sin egen syndfulla natur. Sedan följer mer specifika synder.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Καὶ   καθὼς   οὐκ   ἐδοκίμασαν   τὸν   θεὸν   ἔχειν   ἐν   ἐπιγνώσει,   παρέδωκεν   αὐτοὺς   ὁ   θεὸς   εἰς   ἀδόκιμον   νοῦν   ποιεῖν   τὰ   μὴ   καθήκοντα,  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 20 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1381 ἐδοκίμασαν (dokimazo)
pröva, avgöra, utvärdera they did see fit
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-AAI-3P
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G2316 θεὸν (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G2192 ἔχειν (echo)
ha, vara, behöva to have
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in [their]
Preposition Preposition
PREP
G1922 ἐπιγνώσει, (epignosis)
kunskap, insikt, förståelse knowledge,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3860 παρέδωκεν (paradidomi)
överlämna gave up
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2316 θεὸς (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G0096 ἀδόκιμον (adokimos)
diskvalificerad a depraved
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
A-ASM
G3563 νοῦν (nous)
sinne mind,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G4160 ποιεῖν (poieo)
göra to do
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne things
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G2520 καθήκοντα, (katheko)
handla passande, anpassa being proper;
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
V-PAP-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)