Romarbrevet 1:27

På samma sätt lämnade männen det naturliga [sexuella] umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

[Tretton av de fjorton första romerska kejsarna var bisexuella. Den förste kejsaren som gifte sig med en man var Nero, som regerade 54 – 68 e.Kr. Han var den femte kejsaren och var bara 17 år när han kom till makten. När Paulus skriver detta brev i slutet på 50-talet var Nero i tjugoårsåldern. Några år senare, efter ett antal fruar och affärer, gifter Nero sig 64 e.Kr. med en man där Nero tar rollen av en brud under ceremonin. Senare gifter han sig med en ung pojke, Sporus, sedan han dödat en av sina unga älskarinnor. Det var inte ovanligt att pedofili förekom mellan slavägare och hans slavar. Den romersk-grekiska mytologin beskriver också alla möjliga former av sexuella relationer mellan människor och gudar, samma kön och även djur. Det var i denna hedniska miljö som församlingen i Rom levde. En stark kontrast till Bibelns värderingar från 3 Mos 18, där sexuella relationer utanför äktenskapet, mellan nära släktingar, med samma kön och med djur förbjuds. Att Paulus väljer att ta upp just utlevd homosexualitet kan bero på att det sätter sig upp mot självaste skapelseordningen vilket är temat här.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁμοίως   τε   καὶ   οἱ   ἄρσενες   ἀφέντες   τὴν   φυσικὴν   χρῆσιν   τῆς   θηλείας   ἐξεκαύθησαν   ἐν   τῇ   ὀρέξει   αὐτῶν   εἰς   ἀλλήλους,   ἄρσενες   ἐν   ἄρσεσιν   τὴν   ἀσχημοσύνην   κατεργαζόμενοι,   καὶ   τὴν   ἀντιμισθίαν   ἣν   ἔδει   τῆς   πλάνης   αὐτῶν   ἐν   ἑαυτοῖς   ἀπολαμβάνοντες.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3668 ὁμοίως samma sak, samma sätt, även, dessutom Likewise ADV
G5037 τε och then CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0730 ἄρσενες man males, A-NPM
G0863 ἀφέντες lämna, förlåta, tillåt, försaka having left V-2AAP-NPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5446 φυσικὴν naturligt natural A-ASF
G5540 χρῆσιν användning, umgänge use N-ASF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G2338 θηλείας kvinna female, A-GSF
G1572 ἐξεκαύθησαν upptändas were inflamed V-API-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3715 ὀρέξει begär desire N-DSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot toward PREP
G0240 ἀλλήλους, varandra one another, C-APM
G0730 ἄρσενες man males A-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig with PREP
G0730 ἄρσεσιν man males, A-DPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0808 ἀσχημοσύνην skamliga, skam shame N-ASF
G2716 κατεργαζόμενοι, arbeta, göra, förmåga working out, V-PNP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0489 ἀντιμισθίαν straffet, konsekvensen, lika för lika recompense N-ASF
G3739 ἣν vem which R-ASF
G1163 ἔδει måste, borde was fitting V-IAI-3S
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4106 πλάνης bedrägeri error N-GSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1438 ἑαυτοῖς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras themselves F-3DPM
G0618 ἀπολαμβάνοντες.¶ ge tillbaka, fick ut, ta åt sidan receiving. V-PAP-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.