Romarbrevet 1:25

De ersatte sanningen om Gud [att han skapat världen och människan] mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen (så är det, det är sant).

[Avgudadyrkan och tempelprostitution var nära förknippade med varandra. Avgudarna agerade omoraliskt i de populära myterna och avgudadyrkan hade ofta sexuella undertoner. För att tillbe och behaga fertilitetsgudar och gudinnor krävdes sexuell aktivitet.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἵτινες   μετήλλαξαν   τὴν   ἀλήθειαν   τοῦ   θεοῦ   ἐν   τῷ   ψεύδει,   καὶ   ἐσεβάσθησαν   καὶ   ἐλάτρευσαν   τῇ   κτίσει   παρὰ   τὸν   κτίσαντα,   ὅς   ἐστιν   εὐλογητὸς   εἰς   τοὺς   αἰῶνας,   ἀμήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3748 οἵτινες som, vilken who R-NPM
G3337 μετήλλαξαν byta ut changed V-AAI-3P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0225 ἀλήθειαν sanning truth N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom into PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G5579 ψεύδει, lögn falsehood, N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4573 ἐσεβάσθησαν dyrka reverenced V-ADI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3000 ἐλάτρευσαν tjäna, dyrka, tillbe served V-AAI-3P
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2937 κτίσει skapade, skapelsen, ordning created thing N-DSF
G3844 παρὰ av, för, från, på beyond PREP
G3588 τὸν denna, denne the [One] T-ASM
G2936 κτίσαντα, skapa, Skaparen having created [it], V-AAP-ASM
G3739 ὅς vem who R-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G2128 εὐλογητὸς välsignad blessed A-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0165 αἰῶνας, evigt, för alltid ages! N-APM
G0281 ἀμήν.¶ amen Amen. INJ-HEB
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.