Romarbrevet 1:23

och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur [som man tillbad som sina avgudar].

[Avgudadyrkan öppnar dörren till all annan synd. När människan blir sin egen gud kan hon göra vad hon själv vill utan att behöva stå till svars för sina handlingar.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἤλλαξαν   τὴν   δόξαν   τοῦ   ἀφθάρτου   θεοῦ   ἐν   ὁμοιώματι   εἰκόνος   φθαρτοῦ   ἀνθρώπου   καὶ   πετεινῶν   καὶ   τετραπόδων   καὶ   ἑρπετῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0236 ἤλλαξαν förvandla, byta ut they changed V-AAI-3P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1391 δόξαν härlighet, prakt, heder glory N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0862 ἀφθάρτου oförgänglig, odödlig immortal A-GSM
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom into PREP
G3667 ὁμοιώματι avbild, förebild, skepnad a likeness N-DSN
G1504 εἰκόνος bild of an image N-GSF
G5349 φθαρτοῦ förgänglig of mortal A-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa man N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4071 πετεινῶν fågel, flygare birds A-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5074 τετραπόδων fyrfotadjur quadrupeds A-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2062 ἑρπετῶν.¶ kräldjur, orm creeping things. N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.